VPN (virtuellt privat nätverk)

Varför oss?

Vad är en VPN?

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en privat nätverksanslutning som byggs över en offentlig nätverksinfrastruktur, t.ex. internet.

Säkerhetsmekanismer, inklusive kryptering och döljande av användarens IP-adress, gör det möjligt för auktoriserade VPN-användare att komma åt sitt företagsnätverk på distans. VPN är också användbart för att skydda personlig information i offentliga wifi-miljöer, t.ex. på flygplatser.

VPN-appar kräver vanligtvis multifaktorautentisering (MFA), använder kontextmedvetna säkerhetsstrategier och genomdriver användningen av starka lösenord.

Fördelar med att använda en VPN-app

Det finns flera olika typer av VPN-program som kan användas i en affärs- eller företagsmiljö. En av de vanligaste typerna kallas VPN för fjärråtkomst. Ett VPN för fjärråtkomst är helt enkelt en app som kan laddas ner och installeras. Den hanteras av en tredjepartsleverantör och gör det möjligt för användare och enheter att ansluta säkert till företagets lagrings- och programvarutillgångar precis som om medarbetaren fysiskt befann sig på kontoret.

VPN för fjärråtkomst stöds vanligtvis av säkerhetspolicyer som dikterar under vilka förhållanden en användare eller enhet kan autentiseras. Till exempel kan en VPN-app behöva upptäcka uppdaterad antivirusprogramvara på den begärande enheten eller verifiera biometrisk information om slutanvändaren innan den ger åtkomst till appen.

Nackdelar med att använda en VPN-app

När en användare ansluter till en VPN-app dirigeras användarens data via VPN-leverantörens servrar för kryptering. Eftersom data som färdas genom ett VPN är krypterade är det ganska vanligt att användare upplever långsammare upp- och nedladdningstider på ett VPN.

För att ge anonymitet ersätter VPN-appar också användarens IP-adress med en av leverantörens adresser. Detta kan orsaka problem om användarens “nya IP-adress” blockeras av politiska eller efterlevnadsskäl.

Gratis VPN-appar

Nedstängningar under covid-19-pandemin ledde till en kraftig ökning av VPN-användningen i företag på mycket kort tid. Säkerhetsexperter rekommenderar att användare är försiktiga med att använda gratis VPN-applikationer och läser VPN-licensavtalet noggrant innan de klickar på “Jag godkänner”. Många gratis VPN-leverantörer ber om tillstånd att logga webbläsaraktivitet, till exempel, vilket i princip motverkar syftet med att använda ett virtuellt privat nätverk.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…