Varför oss?

VPN-anslutning

Vad är en VPN-anslutning?

Frågan om vad en VPN-anslutning är och hur VPN passar in i en cybersäkerhetsstrategi är viktig för organisationer som är måna om sin onlinesäkerhet – särskilt när dataintrång kan skada företagets rykte.

Att förstå hur VPN-anslutningar fungerar är viktigt för att skydda känslig information från hot. I den här guiden förklarar vi hur VPN-tjänster använder dessa anslutningar för att hålla dina data säkra.

Vad är en VPN-anslutning och hur fungerar den? Techopedia förklarar

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) fungerar som en brygga mellan dina enheter och internet och ger en säker och privat väg för dataöverföring.

En VPN-anslutning – med hjälp av en VPN-tunnel – är ett grundläggande koncept inom VPN-teknik. Det handlar om hur data skickas säkert från ett nätverk till ett annat. En VPN-anslutning komprimerar datapaket i ett annat paket innan de skickas över internet.

Kryptering – hörnstenen i VPN-säkerhet

Krypteringsprocessen omvandlar information eller data till en kod för att förhindra obehörig åtkomst. Inom en VPN-anslutning säkerställer kryptering att all data som överförs mellan din enhet och VPN-servern är oläslig för alla som kan fånga upp den.

Här följer de steg som ingår i krypteringsprocessen:

  1. När du ansluter till en VPN-server initierar VPN-klientprogramvaran på din enhet en säker anslutning.
  2. Din enhet och VPN-servern utbyter krypteringsnycklar och fastställer hur dina data ska krypteras och dekrypteras.
  3. När data skickas från din enhet krypteras de med de överenskomna krypteringsstandarderna innan de färdas genom tunneln.
  4. När de når VPN-servern dekrypteras de och skickas sedan till slutdestinationen, t.ex. en webbplats eller onlinetjänst.

VPN-protokoll – de olika vägarna för dina data

VPN-anslutning på mobil och dator

VPN-protokoll är standardiserade uppsättningar regler som definierar exakt hur dina data ska krypteras, autentiseras och överföras via VPN så att båda ändarna av anslutningen kan fungera tillsammans.

Det VPN-protokoll du väljer påverkar VPN-anslutningens hastighet, säkerhet och tillförlitlighet. Vanliga protokoll som du kan använda inkluderar

  • OpenVPN – Ett protokoll med öppen källkod som erbjuder en bra balans mellan hastighet och säkerhet.
  • IKEv2/IPsec – Känd för sin höga säkerhet och stabilitet, särskilt på mobila enheter som växlar mellan WiFi och mobilnät.
  • WireGuard – A newer protocol praised for its simplicity and high performance.

Varje protokoll har sin egen metod för att hantera kryptering, autentisering och överföring av datapaket, vilket påverkar den övergripande VPN-upplevelsen. Valet av rätt protokoll beror på dina specifika behov, såsom hastighet eller säkerhet.

Det finns också äldre nätverksprotokoll som Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) och Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), som inte används lika mycket idag och anses vara mindre säkra.

Hur hjälper en VPN-anslutning dig att hålla dig säker?

En VPN-anslutning skyddar dina onlineaktiviteter genom att skapa en krypterad tunnel som data kan färdas genom. Det ger två viktiga fördelar:

  • Integritet – Externa enheter, t.ex. internetleverantörer och andra tredje parter, kan inte enkelt urskilja innehållet i data när de är inkapslade.
  • Säkerhet – De inkapslade uppgifterna är krypterade, vilket innebär att även om de fångas upp kan de inte läsas utan rätt dekrypteringsnyckel.

När du initierar en VPN-anslutning kommunicerar din enhet med VPN-servern med hjälp av krypterade signaler.

Denna kryptering underlättas vanligtvis av protokoll som OpenVPN eller IKEv2, som använder avancerade kryptografiska algoritmer.

Till exempel är AES (Advanced Encryption Standard) med en 256-bitars nyckel, ofta kallad AES-256, guldstandarden för kryptering och anses vara praktiskt taget ogenomtränglig med dagens datorkapacitet.

Slutsatsen om en VPN-anslutning

En VPN-anslutning skapar en tunnel som kapslar in dina data när de överförs via internet. Genom att kryptera din internettrafik och dölja din IP-adress är din digitala närvaro säker och din information förblir konfidentiell.

Vanliga frågor om VPN-anslutning

Kommer en VPN-anslutning att påverka min internethastighet?

Finns det några begränsningar eller restriktioner när man använder en VPN-anslutning?

Hur kan jag säkerställa att min VPN-anslutning är krypterad och säker?

Relaterade termer

Richard Sutherland
Teknikexpert

Richard har mer än två decenniers erfarenhet av datavetenskap, affärsverksamhet och fullstack-utveckling till Techopedia. Richard har en examen i datavetenskap och var tidigare IT-supportchef på Samsung. Han har undervisat i Java, PHP och Perl och skapat kod för den offentliga och privata sektorn. Richard är en produktiv B2B- och B2C-teknikskribent och har arbetat för Samsung, TechRadar Pro och många fler.