VPN-klient

Varför oss?

Vad innebär VPN-klient?

En VPN-klient är en slutenhet, programvara eller användare som söker anslutnings-, nätverks- eller datatjänster från en VPN.

Den är en del av VPN-infrastrukturen och är slutmottagaren av VPN-tjänster.

Techopedia förklarar VPN-klient

En VPN-klient kan vara en fristående specialbyggd enhet eller en vanlig dator- eller nätverksenhet som är installerad och konfigurerad med VPN-klientprogramvara.

Vanligtvis ansluter en VPN-klient först till en VPN-server innan den kan använda VPN-tjänsterna. Efter att ha angett användaruppgifter och autentisering ansluts VPN-klienten till en VPN. Vissa organisationer tillhandahåller en specialbyggd VPN-klient som är en hårdvaruenhet förinstallerad med VPN-programvara.

Relaterade termer

Margaret Rouse
Teknikexpert

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…