VPN-server

Vad är en VPN-server?

En VPN-server är en typ av server som möjliggör hosting och leverans av VPN-tjänster.

Det är en kombination av VPN-hårdvara och programvaruteknik som ger VPN-klienter anslutning till ett säkert och/eller privat nätverk, eller snarare VPN (virtuellt privat nätverk).

Techopedia förklarar VPN-server

En VPN-server är vanligtvis en standardserver som installerats och konfigurerats med VPN-serverprogramvara. Den har dock i allmänhet fler logiska och fysiska kommunikationsportar. VPN-servern tillhandahåller VPN-anslutning och VPN-tjänster till fjärranslutna och/eller lokala VPN-klienter. VPN-servern använder vanligtvis ett eller flera protokoll för anslutning och kommunikation, t.ex. punkt-till-punkt-protokoll (PPP). VPN-klienten ansluter först till VPN-servern och autentiserar sig innan den beviljas åtkomst till VPN.

Relaterade termer

Margaret Rouse

Margaret Rouse är en prisbelönt teknisk skribent och lärare som är känd för sin förmåga att förklara komplexa tekniska ämnen för en icke-teknisk affärspublik. Under de senaste tjugo åren har hennes förklaringar publicerats på TechTargets webbplatser och hon har citerats som en auktoritet i artiklar av New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine och Discovery Magazine.Margarets idé om en rolig dag är att hjälpa IT- och affärsproffs att lära sig tala varandras högt specialiserade språk. Om du har ett förslag på en ny definition eller hur man kan förbättra en teknisk förklaring, vänligen maila Margaret eller kontakta…