Största BlackRock-aktieägare: Vem äger mest BLK-aktier i 2024?

Varför oss?

BlackRock är ett av världens mest välkända investerings- och kapitalförvaltningsföretag med säte i New York City. Företaget grundades 1988 och har snabbt expanderat över hela världen, med en stark närvaro i USA, Asien, Brasilien och Mellanöstern.

Tillsammans med State Street och Vanguard anses det kontrollera de flesta globala företag genom olika investeringar.

I slutet av 2023 uppgick företagets förvaltade tillgångar (AUM) till 10 biljoner USD.

Viktiga slutsatser om BlackRock aktieägare

  • BlackRocks mångsidiga och strategiska aktieägarsammansättning omfattar både inflytelserika enskilda aktieägare, som grundarna, och stora institutionella investerare.
  • Denna mix belyser BlackRocks robusta marknadsnärvaro och understryker dess attraktionskraft för ett brett spektrum av investerare i det globala finansiella landskapet.
  • BlackRocks största institutionella aktieägare är Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, State Street Global Advisors, Temasek Holdings och Bank of America.
  • Bland bolagets största enskilda aktieägare återfinns BlackRocks ursprungliga ägare och grundare Larry Fink och Susan L. Wagner, Robert S. Kapito, samt de högsta cheferna Richard Kushel och Murry S. Gerber.

Analys av BlackRocks aktier: Unik investeringsstrategi och aktieägardynamik

I januari 2024 hade bolaget 149.200.000 utestående aktier. Det är betydligt färre än konkurrenterna Bank of America, Invesco och UBS.

I skrivande stund handlades dess aktie till 785.75 USD per aktie. Företaget har ett börsvärde på cirka 116.68 miljarder dollar, med intäkter som klockar in på cirka 17.56 miljarder dollar, enligt BlackRocks senaste finansiella rapporter.

Men vilka är BlackRocks aktieägare?

Aktieägarna är indelade i Investor A-, Investor B-, Investor C-, Institutional- och R-aktier. Ägandeform, försäljningsavgift, förvaltningskostnader och övriga rörelsekostnader kan variera beroende på vilken typ av aktie som köpts.

BlackRocks aktieägare delas också in i enskilda och institutionella aktieägare. Enligt företagets årsredovisning som lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) fanns det 215 ordinarie aktieägare i Blackrock i januari 2023.

Vem äger BlackRock?

De 5 största institutionella aktieägarna i BlackRock

Institutionella investerare är de största ägarna av Blackrock-aktier. Bland BlackRocks större aktieägare finns investerings- och kapitalförvaltningsföretag som Vanguard Group och State Street Global Advisors, som har några av de största andelarna.

BlackRock har en högre andel institutionella aktieägare än andra liknande investeringsbolag. För närvarande innehas 48,57% av bolagets aktier av institutionella investerare.

Av dessa är de 5 största aktörerna beskrivna nedan, med innehav per den 30 september 2023.

Cirkeldiagram med de topp fem institutionella investerarna i BlackRock

5. Bank of America

Bank of America är en av de största BlackRock-aktieägarna med en andel på 3,39% i Blackrock, vilket uppgår till 5 038 780 aktier värderade till cirka 3 959 221 380 dollar.

I motsats till andra Wall Street-banker har Bank of America undvikit nedskärningar fram till nyligen. Men eftersom uppsägningstrenden fortsätter har Bank of America inlett en nedskärningsrunda efter sina rivaler Citigroup, Goldman Sachs och Morgan Stanley, som tillsammans avskaffade över 10 000 tjänster förra året.

4. Temasek Holdings

Temasek Holdings, som ägs av Singapores regering, har en ägarandel på 3,43% i BlackRock. Detta motsvarar cirka 5 096 739 aktier, värderade till cirka 4 004 762 670 dollar.

Nyligen ledde Temasek Holdings en finansieringsrunda på 140 miljoner dollar för Ola Electric.

På grund av utmanande förhållanden under de senaste månaderna har Temasek Holdings genomfört lönesänkningar som en strategi för att stabilisera och stärka sin finansiella ställning.

3. State Street Global Advisors

State Street Global Advisors har en ägarandel på 3,85% i BlackRock, motsvarande cirka 5 728 624 aktier till ett värde av cirka 4 501 266 310 dollar.

Företaget erbjuder börshandlade fonder (ETF) som SPDR S&P 500 Ucits ETF och SPDR S&P 500 ESG Leaders Ucits ETF. Nyligen sänkte State Street Global Advisors avgifterna för dessa två fonder, vilket placerar dem bland de mest kostnadseffektiva alternativen för att spåra S&P 500 Index.

Detta beslut ses som ett strategiskt och framåtblickande steg, särskilt på en marknad där investerarna blir alltmer välinformerade om de olika fonder och avgiftsstrukturer som finns tillgängliga.

2. BlackRock Fund Advisors

BlackRock Fund Advisors äger 6,53% av aktierna i BlackRock, totalt cirka 9.713.177 aktier med ett uppskattat värde på 7.632.128.830 USD. En del av dessa aktier ingår i iShares Core S&P 500 Index, en fond som också förvaltas av BlackRock.

BlackRock förvärvade iShares 2009 från Barclays och utökade därmed sin portfölj och marknadsnärvaro ytterligare.

1. Vanguard Group

Vanguard Group har en ägarandel på 8,65% i BlackRock, vilket motsvarar cirka 12 868 201 aktier till ett värde av cirka 10 111 188 940 USD. Dessa aktier är fördelade på olika fonder och ETF:er som förvaltas av Vanguard, inklusive Vanguard 500 Index Fund, Vanguard Total Stock Market ETF och Vanguard Value ETF.

På senare tid har Vanguard hamnat under granskning på grund av anklagelser om bristande efterlevnad av bestämmelserna om koncentration av tillgångar i Storbritannien.

De 5 största enskilda aktieägarna i BlackRock

Bland de enskilda aktieägarna i BlackRock är det företagets grundare och långtidsanställda som äger flest aktier. Detta berodde på att BlackRock införde en berömd strategi att erbjuda aktieoptioner till nyanställda.

Även om detta orsakade friktion bland den tidiga ledningen är det en praxis som fortfarande gäller och lockar några av de bästa talangerna i världen.

Nedan lyfter vi fram de nyckelpersoner som inte bara äger betydande andelar i företaget utan också har spelat avgörande roller i dess tillväxt och verksamhet.

Lista med namn och andelar för topp 5 individuella investerare i BlackRock

5. Murry S. Gerber

Murry S. Gerber, som är BlackRocks ledande oberoende styrelseledamot, har haft framträdande positioner, bland annat som ordförande, arbetande ordförande, VD och koncernchef för EQT Corporation.

Hans omfattande ledarskapserfarenhet inkluderar en tid som VD för Coral Energy. Dessutom bidrar Gerber till kultursektorn som styrelseledamot i Pittsburgh Cultural Trust.

Per den 17 januari 2023 ägde han 42 348 aktier i BlackRock.

4. Richard Kushel

Richard Kushel är Senior Managing Director på BlackRock, där han också leder Portfolio Management Group.

Hans expansiva roll på BlackRock inkluderar tidigare ledarskap som chef för Multi-Asset Strategies och Global Fixed Income. Dessutom har Kushel bidragit väsentligt i sina tidigare befattningar som Chief Product Officer och Deputy Chief Operating Officer.

Per den 15 november 2023 ägde han 69 907 aktier i bolaget.

3. Robert S. Kapito

Robert Kapito är VD och styrelseledamot i BlackRock. Han är känd som en av de åtta grundarna av företaget. I sina omfattande ledarskapsroller är han ordförande för Global Operating Committee och medlem av Global Executive Committee. Kapito är dessutom styrelseledamot i iShares.

Hans viktigaste ansvarsområden omfattar övervakning av risk- och kvalitetsanalys, investeringsstrategier, teknik och drift samt kundverksamhet.

Robert Kapito ägde 210 104 aktier per den 31 januari 2023.

2. Susan L. Wagner

Susan Wagner, känd som en av de ursprungliga grundarna av BlackRock, har haft flera viktiga roller inom företaget, bland annat som Head of Corporate Strategy, Chief Operating Officer och vice ordförande.

Wagner spelade en avgörande roll för att expandera BlackRocks räckvidd till internationella marknader som Brasilien, Asien och Mellanöstern. Även efter sin pensionering fortsätter hon att sitta i BlackRocks styrelse.

Utöver sina bidrag till BlackRock är Wagner medlem i styrelsen för Hackley School och sitter i styrelsen för både Swiss Re och Apple.

Per den 5 september 2023 ägde hon 428 362 aktier i BlackRock.

1. Larry Fink

Larry Fink, en av de ursprungliga åtta ägarna och grundarna av Blackrock, är för närvarande VD och styrelseordförande och den största enskilda aktieägaren i bolaget. Per den 6 november 2023 ägde han 435 260 aktier i kapitalförvaltningsbolaget.

I april 2023, efter bolagets resultat för Q1 2023 som visade en vinstminskning på nästan 20%, sålde Fink 7% av sitt innehav, vilket inbringade cirka 25 miljoner USD.

Slutsatsen om de största aktieägarna i BlackRock

BlackRock är ett mycket väl ansett och prestigefyllt kapitalförvaltningsbolag som har gjort sig ett namn på relativt kort tid. Företaget grundades av åtta personer och har nu cirka 215 aktieägare och cirka 10 biljoner USD i förvaltat kapital.

Bland dem som äger BlackRock-aktier finns mycket stora institutionella aktieägare, som Vanguard Group och State Street Global Advisors, samt de ursprungliga grundarna och andra anställda.

Vanliga frågor

Vem äger BlackRock?

Är BlackRock ett börsnoterat företag?

Hur många BLK-aktier finns det?

Hur många aktieägare har BlackRock?

Vem äger flest aktier i BlackRock?

Vad är Blackrock?

Hur många företag äger BlackRock?

Indrabati Lahiri
Financial Writer & Editor
Indrabati Lahiri
Finansskribent

Indrabati har mer än fyra års erfarenhet som ekonomireporter och redaktör, främst med inriktning på aktier, investeringar, råvaror, teknik, tillväxtmarknader och makroekonomi. Hon har tidigare arbetat med Capital.com och IBM, och har nyligen lanserat Wealthier Moksha, som handlar om aktier och investeringar, råvaror och tillväxtmarknader.