Varför oss?

Vad tjänar statligt backade hackare på kryptovalutor?

Viktiga noteringar

Uppkomsten av statssponsrad kryptohacking är ett betydande hot i den digitala eran. Kryptovalutans anonymitet gör den attraktiv för hackare, där enbart grupper kopplade till Nordkorea stjäl miljarder. DeFi-protokoll är primära mål.

När vi går djupare in i den digitala tidsåldern ställs vi inför nya, immateriella hot – och ingen bransch är mer utsatt än branschen för kryptovalutor när det gäller framväxten av statssponsrade kryptohack.

Bland dessa finns statssponsrad hackning – ett alarmerande fenomen med tanke på dess geopolitiska konsekvenser och potential att störa den globala ekonomin.

Men de pengar som dessa statsstödda hackare samlar på sig, särskilt genom kryptovalutor, har till stor del förblivit ett mysterium.

Den här artikeln syftar till att kasta ljus över denna gåta genom att spåra statsstödd hackning i kryptosfären och bedöma hur mycket dessa digitala pirater verkligen tjänar.

Ökningen av statligt sponsrad kryptohackning: En översikt

Enligt rapporter stals kryptovalutor till ett värde av 3,8 miljarder dollar förra året, och hackare med kopplingar till Nordkorea bidrog i hög grad till den siffran.

Att fokus har flyttats till kryptovalutor är ingen slump: kryptovalutor som bygger på blockkedjor utlovar anonymitet och är svåra att spåra, vilket gör dem perfekta för brottslig verksamhet.

Nordkoreanska hackare stal till exempel uppskattningsvis 1,7 miljarder dollar under 2022. De var inblandade i några av årets mest betydande kryptohackningar, inklusive intrånget i Ronin-nätverket på 600 miljoner dollar och en attack på Harmony på 100 miljoner dollar.

Detta tyder på att hackning av kryptovalutor bidrar med en betydande del till Nordkoreas ekonomi, med tanke på att landets totala export under 2020 värderades till 142 miljoner dollar.

Hackningen är inte begränsad till Nordkorea, utan även andra suspekta stater misstänks för att finansiera liknande verksamhet.

Även om det är svårt att kvantifiera det exakta beloppet som stulits på grund av den hemliga karaktären hos dessa operationer, är omfattningen utan tvekan enorm.

Kartläggning av hackarnas metoder: Hur gör de?

Decentraliserade finansprotokoll (DeFi) var de primära målen för dessa hackare och stod för över 80 % av all kryptovaluta som stals förra året.

DeFi-protokoll ersätter traditionella finansinstitut med programvara som låter användarna göra transaktioner direkt med varandra via blockkedjan. Dessa system är sårbara för hackare, vilket framgår av de många attackerna mot broprotokoll över blockkedjor. Dessa brotjänster har stora reserver av olika mynt, vilket gör dem till lockande mål för hackare.

Dessutom har vissa hackare enligt uppgift utgett sig för att vara arbetstagare från olika nationaliteter för att infiltrera dessa företag och slussa pengar tillbaka till sina hemländer.

Detta understryker hackarnas listighet och anpassningsförmåga och visar hur långt de är beredda att gå för att uppnå sina mål.

Beräkning av vinsterna: Hur mycket tjänar de?

Att beräkna hur mycket dessa hackare tjänar är en utmaning på grund av bristen på transparens och den mycket tekniska karaktären hos dessa stölder. Vi kan dock fortfarande sammanställa några insikter.

Under 2022 stod de tio största kryptohackningarna för svindlande 2,375 miljarder dollar.

Den största av dessa var hackningen av Ronin Bridge för 612 miljoner dollar. Den ökända Lazarus-gruppen, som misstänks vara uppbackad av den nordkoreanska staten, var inblandad i denna attack, vilket understryker den roll som statligt uppbackade aktörer spelar i storskaliga kryptostölder.

Men det är inte bara omfattningen av hackningen som är oroande, det är även hur ofta den sker.

Enligt en rapport från Beosin förlorades under första halvåret 2023 sammanlagt 656 miljoner dollar på grund av hackning, bedrägerier och “rug pulls”, varav 471,43 miljoner dollar förlorades enbart på grund av 108 protokollattacker.

Säkerhet runt kryptohackning: Kan vi bryta trenden?

Även om situationen verkar allvarlig är allt hopp inte ute, brottsbekämpande myndigheter och nationella säkerhetsmyndigheter intensifierar sina insatser för att bekämpa digitala brottslingar. Dessa insatser, tillsammans med bekämpningen av penningtvätt, kommer att göra framtida hackningar mer utmanande och mindre lönsamma.

Men en sak är säker: när vi går vidare in i den digitala eran måste vi vara beredda på nya hot, såsom statligt sponsrad hackning.

Ju mer vi förstår dessa verksamheter, desto bättre kan vi skydda oss och mildra deras inverkan, och därför ligger ansvaret på oss att förbli vaksamma, fortsätta utforska dessa grumliga vatten och skydda vår digitala framtid.

Sam Cooling
Krypto och blockkeda skribent

Sam är en teknikjournalist med fokus på kryptovaluta och AI-marknadsnyheter, baserad i London - hans arbete har publicerats i Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community och Techopedia. Sam har en magisterexamen i Development Management från London School of Economics och har tidigare arbetat som datateknikkonsult för The Fairtrade Foundation och som Junior Research Fellow för Storbritanniens försvarsakademi. Han har handlat kryptovalutor aktivt sedan 2020 och bidragit aktivt till Fetch.ai och Landshare.io. Sams passion för kryptoområdet drivs av decentraliseringsteknikens potential att stärka marginaliserade samhällen över hela världen, med ett särskilt intresse för blockkedjedrivna leveranskedjor inom jordbruket, finansiell transparens och…