105+ VPN-statistik och trender 2024 – Användningsgrad, demografi och problem

VPN-statistik kan vara mycket användbar för att förstå hur det står till med integriteten och säkerheten på nätet.

De senaste attackerna har satt igång diskussioner om säkerhet och tvingat leverantörerna att göra bättre ifrån sig. Den här guiden går igenom den senaste statistiken för virtuella privata nätverk (VPN) och undersöker varför människor använder VPN, vilka utmaningar de står inför, vad de bästa VPN-leverantörerna erbjuder, aktuella marknadsandelar för VPN och hur många som använder VPN samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra VPN-säkerheten.

Höjdpunkter i VPN-statistiken

 • Bland slutanvändarna av VPN i juni 2023 använde 70 % VPN dagligen eller nästan dagligen (Zscaler, 2023).
 • År 2023 var Cisco AnyConnect det mest använda VPN:et bland företag (Datanyze, 2023).
 • Under första halvåret 2023 (H1 2023) uppgick antalet VPN-nedladdningar till 130 miljoner (Atlas VPN, 2023).
 • I juni 2023 hade 37 % av alla organisationer planer på att ersätta VPN med en ZTNA-lösning inom en snar framtid (Zscaler, 2023).
 • År 2023 uppgav 45 % av de tillfrågade att deras organisation hade utsatts för minst en VPN-attack under de senaste 12 månaderna (Zscaler, 2023).

VPN-marknadens storlek

Under de senaste åren har VPN-användningen ökat kraftigt, särskilt bland människor som arbetar hemifrån. VPN-statistiken nedan visar marknadsandelar och användningsgrad och belyser de rådande attityderna till VPN-användning och hur de varierar mellan olika regioner.

Den globala marknaden för VPN är värd 45 miljarder dollar, varav den amerikanska VPN-marknaden värderas till cirka 16,5 miljarder dollar. Den globala marknaden förväntas växa till 137,7 miljarder dollar år 2030, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 15,1 %.

Runt om i världen:

 • Kina, världens näst största ekonomi, förutspås få en VPN-marknad på 21,5 miljarder USD år 2030, efter en CAGR på 17,6 % fram till 2030
 • Japan och Kanada väntas få tillväxttal på 11,9 % respektive 12,5 %.
 • Tyskland förväntas ha en tillväxttakt på cirka 11,9 % CAGR

VPN:s marknadsandel och antagande

VPN är en stor succé för säkra affärsuppgifter, men vissa hindras av kostnader och installationsproblem.

År 2022 kände 88 % av amerikanerna till VPN, en ökning från 72 % år 2020. Men 61 % av befolkningen använde inte VPN eller kände inte till dem (Security, 2022).

VPN statistik om hur många som vet vad VPN är 2020-2022

Samma år var VPN fortfarande det viktigaste sättet att få fjärråtkomst till applikationer (59 % av de globala respondenterna). Därefter följde virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) (55 %) och molnbaserad single sign-on/SSO eller åtkomsthantering (51 %) (Thales Group, 2022).

Bland slutanvändarna av VPN i juni 2023 använde 70 % VPN dagligen eller nästan dagligen, vilket visar hur beroende de är av denna teknik för vanliga affärsuppgifter. Inklusive de som använde VPN 4-5 gånger i veckan, använde 77 % VPN för arbete nästan varje dag.

Anmärkningsvärt är att ingen rapporterade att de använde VPN mindre än en gång i månaden (Zscaler, 2023).

År 2023 var detta marknadsandelarna för de mest använda VPN-tjänsterna bland företag:

 • Cisco AnyConnect – används av 2 467 företag, 29 % av marknaden
 • CiscoVPN – 2 125 företag, 25 %
 • Juniper VPN – 887, 10 %
 • Citrix Gateway – 670, 8 %
 • OpenVPN – 583, 7 %
 • Check Point VPN – 228, 3 %
 • NCP IPsec VPN – 195, 2 %
 • Nortel Contivity VPN – 162, 2 %
 • Microsoft Azure ExpressRoute – 124, 1 %
 • AT&T VPN – 112, 1 %

Attityder till användning av VPN

År 2022 uppgav över hälften av amerikanerna (59 %) att de inte använder VPN för privat bruk eftersom de inte behöver det. Över en femtedel (22 %) säger att det är för dyrt, och nästan lika många (21 %) säger att det är för krångligt att installera.

Samtidigt sade en femtedel (20 %) att de var osäkra på fördelarna.

Vidare uppgav 7 % att de inte litar på att de är säkra, 3 % att de inte kan komma åt de webbplatser de vill och 1 % att det beror på hastighetsproblem (Security, 2022).

År 2022 uppgav endast 7 % av de som inte visste om de behövde ett VPN att de skulle skaffa ett år 2023. Samtidigt svarade över hälften (52 %) att de kanske skulle göra det, medan 41 % svarade att de inte skulle göra det.

Cirkeldiagram över hur många som funderar att skaffa VPN

Regional användning av VPN

År 2022 visade VPN-statistiken att 1 av 5 VPN-användare i USA (20 %) bodde på Stillahavskusten. Därefter följde staterna i södra Atlanten (16 %), och sedan staterna i östra norra Centralamerika (13 %).

Det fanns dock ett betydande antal användare som var relativt jämnt fördelade över alla 50 stater (Security, 2023).

Under första halvåret 2023 (H1 2023) uppgick antalet VPN-nedladdningar till 130 miljoner.

De högsta adoptionstalen per land var (andelen av landets befolkning som laddade ner VPN-tjänster under H1 2023):

 • Singapore – 19 %
 • UAE – 17 %
 • Qatar – 15 %

Although there are restrictions on VPNs in the UAE, using a VPN is only illegal if it’s used to commit a crime or facilitate a crime.

On the other hand, the lowest adoption rates were in:

 • Venezuela – 0,4 %
 • Japan – 0,5 %
 • Colombia – 0,6 %

(Atlas VPN, 2023)

Demografi för VPN-användare

VPN-användningen bland amerikaner ökade från 24,7 % år 2020 till 33 % år 2023. När det gäller demografi:

 • År 2022 var det fler män än kvinnor som använde VPN. Medan 57 % av männen använde VPN för privat bruk var det bara 43 % av kvinnorna som gjorde det.
 • De som var mest benägna att använda en VPN hade inkomster mellan 25 000 $ och 49 999 $ (21 % av de svarande i denna inkomstgrupp).
 • Personer mellan 45 och 60 år var den åldersgrupp som var mest benägna att använda VPN (28 % av de svarande) (Security, 2023).
 • Nästan en tredjedel av VPN-användarna (32 %) har en forskarutbildning och ytterligare 28 % har en universitetsexamen.
 • Mer än hälften av VPN-användarna uppgav att de använde iOS-enheter (52 %), medan något mer än en tredjedel (37 %) uppgav att de använde Android-enheter.
 • VPN användes i mindre utsträckning på stationära enheter – endast 6 % av Windows-användarna och 3 % av MacOS-användarna uppgav att de använde en VPN.

Faktum är att 61 % av mobilanvändarna och 59 % av datoranvändarna använde sina VPN-tjänster minst en gång i veckan.

Skillnaden mellan mobila och stationära användare beror förmodligen på att telefoner används på språng, vilket innebär att man kan ansluta dem till offentligt Wi-Fi. Å andra sidan används laptops och PC i allmänhet hemma, där en VPN kan vara mindre avgörande (Security, 2023).

Varför använder man VPN?

År 2022 använde nästan en femtedel (17 %) VPN enbart för privata ändamål, medan drygt en tiondel (13 %) använde VPN enbart för affärsändamål. Endast 9 % använde VPN för både affärs- och privat bruk.

År 2021 var användningsgraden för VPN nästan identisk (Säkerhet, 2022).

De främsta anledningarna till VPN-användning 2022 var följande:

 • Allmän säkerhet – 55 % av de som svarade
 • Allmän integritet – 50 %
 • Krav i arbetet – 34 %
 • Logga in på säkra företagsnätverk – 31 %
 • Skydd av offentliga Wi-Fi – 24 %
 • Dölja internetaktivitet för internetleverantören – 23 %
 • Få tillgång till streaming av media utanför marknaden – 22 %
 • Ökat skydd när du handlar på nätet – 20 %
 • Dölj aktivitet från sökmotorer – 17 %
 • Torrentanvändning – 12 %
 • Kringgå restriktioner från myndigheter eller institutioner – 10 %
 • Undvika cookies – 9 %
 • Anonymitet vid visselblåsning, aktivism eller journalistiskt arbete – 5 %
 • Säkra VOIP-telefonsamtal – 2 %

Det är kanske inte så förvånande att integritet och säkerhet är de främsta anledningarna till att använda VPN. I USA anser 86 % av befolkningen att mer personlig information samlas in än vad som är nödvändigt, och nästan två tredjedelar av amerikanerna anser att hoten mot deras personuppgifter eskalerar snabbare än vad företagen kan hantera.

En stor majoritet anser att de har minimal kontroll över hur företag (73 %) och myndigheter (79 %) använder deras data, och få litar på att deras data kommer att användas på ett ansvarsfullt sätt.

Även om de två första skälen ovan – säkerhet och integritet – hade nästan identiska andelar jämfört med 2021, minskade användningen av VPN för arbete (både som ett jobbkrav och för att logga in på säkra företagsnätverk) avsevärt.

Minskningen beror delvis på uppdaterad infrastruktur (inklusive ZTNA och molnbaserade databaser) och på att amerikanska arbetstagare återvänder till sina kontor.

Användningen av VPN för att säkra offentliga wifi-anslutningar minskade med 10 % under 2022. Denna minskning beror delvis på färre personer som arbetar på distans, bättre HTTP-kryptering och den snabba tillväxten av 5G-nätverk, vilket minskar behovet av tredjepartsanslutningar (Security, 2022).

Att kringgå begränsningar av innehåll online och geoblockering är faktorer som också ofta nämns som skäl för att använda VPN, och detta stämmer överens med den ökande digitala censuren.

 • 17 länder i Europa, inklusive Vitryssland och Turkiet, har infört restriktioner för politiska medier
 • 32 länder i Asien har sträng censur för nyhetsmedier, med bara två undantag på kontinenten i Taiwan och Östtimor.
 • 42 länder i Europa och Asien har förbjudit, blockerat eller stängt ned torrentwebbplatser
 • Sociala medier är begränsade i Vitryssland, Spanien, Turkiet och Ukraina i Europa och i 37 afrikanska länder – och de är helt blockerade i Eritrea och Etiopien

Personlig användning av VPN

År 2022 var de främsta anledningarna till personlig VPN-användning följande:

 • Allmän integritet – 59 % av de som svarade
 • Allmän säkerhet – 57 %
 • Dölj aktiviteter från ISP, sökmotorer etc. – 44 %
 • Åtkomst till streamat innehåll – 37 %
 • Skydd av offentliga Wi-Fi – 28 %

(Security, 2022)

VPN-användning inom organisationer

I juni 2023 rapporterade organisationer att VPN oftast används för att ge tillgång till distansarbetare (84 % av organisationerna), följt av att ansluta flera webbplatser (40 %) och ge tillgång för tredje part (24 %).

Andra syften var åtkomst på universitet (20 %), anslutning av IoT/OT-enheter (14 %) och åtkomst för ohanterade enheter (11 %).

Under 2022 var de främsta anledningarna till att använda VPN för företag följande:

 • Policy/krav på arbetsplatsen – 70 % av de tillfrågade
 • Tillgång till säkra företagsnätverk – 62 %
 • Allmän säkerhet – 40 %.
 • Allmän integritet – 18 %
 • Skydd på offentligt Wi-Fi – 11%

(Security, 2022)

Verksamhetsplaner för VPN-användning

Från och med 2022 kommer endast 21 % av organisationerna att minska antalet VPN-användare, medan en större grupp (48 %) planerar att öka antalet användare av sina befintliga VPN-tjänster.

Något som var positivt var att över hälften (57 %) av de tillfrågade ville stärka säkerhetskontrollerna i sina nuvarande VPN-konfigurationer (Thales Group, 2022).

Dock finns det nu lösningar för Zero Trust Network Access (ZTNA) att ta hänsyn till. Detta innebär en betydande förändring av moderna cybersäkerhetsstrategier.

I juni 2023 hade 37 % av alla organisationer planer på att ersätta VPN med en ZTNA-lösning inom en snar framtid (Zscaler, 2023). Så många som 92 % av organisationerna överväger åtminstone en zero-trust-strategi eller har avancerat längre.

Farhågor och problem med VPN-tjänster

Frågan om VPN är säkert har länge varit i luften, eftersom de kommer med sin beskärda del av problem för både vanliga användare och företag. Användare drabbas ofta av långsamma internethastigheter, särskilt med gratis VPN-versioner som vanligtvis också visar en hel del annonser.

Betalda VPN-tjänster har också problem, som ojämna hastigheter och krångliga inloggningsprocesser.

Företag som strävar efter en smidig drift stöter på VPN-problem som stör arbetet och kostar extra att åtgärda. Vissa länder begränsar dessutom VPN-användningen, vilket innebär ytterligare utmaningar.

Säkerhetsbekymmer är en del av VPN-paketet. Användare fruktar obehörig åtkomst, nätfiske och ransomware-attacker. Och nu, när teknikjättar som Google erbjuder VPN-tjänster, verkar den verkliga kärnan i VPN – att hålla våra data privata – vara hotad.

VPN-statistiken nedan tar upp prestandaproblem, globala användningsbegränsningar och säkerhetsproblem.

Användarproblem med VPN-prestanda

Gratis VPN-tjänster tilltalar användare med en liten budget, men deras prestanda är inte alltid tillförlitliga eller säkra. Under 2022 upplevde 52 % av gratisanvändarna minst ett problem – som långsam internethastighet, annonsproblem (för många annonser eller annonsstörningar) eller svårigheter med streaming/torrenting.

Detta är fördelningen av de personer som hade problem:

 • Långsam internethastighet – 39 % av gratisanvändarna
 • Annonsproblem (för många annonser eller annonsfel) – 13 %
 • Svårigheter med streaming/torrenting – 12 %
 • Buggar (programvaruproblem) – 10 %
 • Problem med batteritiden – 7 %
 • Identitetsstöld eller integritetsfrågor – 3 %
 • Virus och angrepp från skadlig kod – 2 %

Antalet användare som drabbades av långsammare internethastigheter på gratis VPN-tjänster minskade dock med 12 % under året efter 2021, vilket tyder på att dessa gratistjänster har förbättrat den användarupplevelse de levererar. Denna förbättring kan också bero på ökningen av verktyg för att testa internethastigheter (Security, 2022).

För alla typer av VPN (betalda eller gratis), i juni 2023, var de vanligaste problemen som rapporterades av användare när de fick tillgång till applikationer via VPN långsam anslutningshastighet (25 % av problemen), problem med anslutningsavbrott (21 %) och inkonsekvent användarupplevelse på olika enheter/plattformar (16 %).

Andra rapporterade problem var komplexa eller besvärliga VPN-autentiseringsprocesser (14 %), oförmåga att ansluta till VPN eller att komma åt applikationer överhuvudtaget (11 %) och svårigheter att komma åt applikationer på grund av autentiseringsproblem (10 %) (Zscaler, 2023).

Organisationsproblem med VPN-prestanda

I juni 2023 uppgav 72 % av organisationerna att de var något till extremt missnöjda med sin VPN-tjänst. Endast 28 % uppgav att de inte alls var missnöjda.

De mest betydande problemen som organisationer ställdes inför med sina VPN-tjänster i juni 2023 var:

 • Dålig användarupplevelse (t.ex. långsamma uppkopplingar, frekventa avbrott etc.) – 32 % av de tillfrågade
 • Höga kostnader (infrastruktur, licenser, underhåll etc.) – 14 %
 • Svårigheter att integrera med andra system och tjänster – 13 %
 • Komplex hantering och administration – 12 %
 • Begränsningar i kapacitet och flexibilitet – 11 %
 • Otillräcklig säkerhet och efterlevnad – 7 %
 • Otillräckligt stöd för distansarbete och samarbete – 4 %
 • Övrigt – 7 %

(Zscaler, 2023)

De största problemen med att hantera infrastrukturen i juni 2023 var:

 • Att balansera mellan VPN-prestanda och användarupplevelse – 22 % av de tillfrågade
 • Konstant felsökning av VPN-anslutningar och stabilitetsproblem – 20 %
 • Att komma ikapp med frekventa uppdateringar och patchar av VPN-programvara – 18 %
 • Svårigheter med VPN-kompatibilitet med olika enheter, operativsystem och applikationer – 16 %
 • Att hantera komplexiteten och ansträngningarna i samband med utökning av VPN-infrastrukturen – 10 %
 • Belastning av ökande kostnader för VPN-infrastruktur – 9 %

(Zscaler, 2023)

Globala begränsningar för VPN-användning

I april 2023, av 195 undersökta länder och territorier, bekräftas 15 (8 %) ha infört restriktioner för VPN-användning antingen för tillfället eller historiskt.

Dessa inkluderar Egypten, Uganda, Tanzania, Kina, Indien, Iran, Irak, Myanmar, Oman, Pakistan, Turkiet, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten, Vitryssland och Ryssland. Bland dessa är det bara Uganda som har tagit bort VPN-restriktionerna.

VPN restriktioner per land

Sammantaget påverkar dessa lagar 3,7 miljarder individer (47 % av den globala befolkningen).

Bland de 14 länder som har pågående VPN-restriktioner finns 10 (71 %) i Asien, vilket påverkar över två tredjedelar (72 %) av kontinentens befolkning (Surfshark, 2023).

Sex asiatiska länder har infört totalförbud mot VPN-användning – Kina, Iran, Irak, Myanmar, Nordkorea och Turkmenistan.

VPN-säkerhet

VPN-statistik för juni 2023 visar att många människor (88%) var oroliga för att en VPN skulle kunna sätta deras säkerhet på spel. Hela 22 % var “mycket” eller “extremt” oroliga, vilket visar på en hög nivå av oro för att VPN kan utgöra ett säkerhetshot.

Samma undersökning visade att de flesta (90 %) var oroliga för att tredje part skulle ta sig in i deras nätverk via VPN-åtkomst. Cirka 35 % var “mycket” eller “extremt” oroliga, vilket visar att VPN-åtkomst från tredje part är ett stort problem.

Nästan hälften av de tillfrågade (49 %) var oroliga för nätfiskeattacker, och 40 % var oroliga för ransomware-attacker via organisationens VPN. Dessa attacker lurar vanligtvis användare att lämna ifrån sig privat information eller använder skadlig programvara för att låsa system tills en lösensumma betalas.

Andra farhågor var bland annat:

 • Angrepp av skadlig programvara – 33 %
 • Zero-day utnyttjande + APT – 29 %
 • DDoS-attacker – 24 %
 • Man-in-the-middle-attacker – 22 %
 • Attacker med upptrappning av privilegier – 20 %
 • Attacker med exfiltrering av data – 18 %
 • Brute force-attacker – 11 %
 • Skriptattacker över flera webbplatser – 11 %
 • Fjärrkontroll av kod – 9 %

Tillgången till VPN-teknik förenklas när leverantörerna blandar nätverk med konsumentteknik. Till exempel erbjuder Google nu gratis VPN med sin prenumeration på molnlagring och förinstallerar det på Pixel 7-telefoner.

Konsumenter bör dock notera en möjlig intressekonflikt. Även om VPN-tjänster syftar till att skydda våra data från Big Tech, kan det vara problematiskt att ha stora datainsamlare som Google-drivna VPN-tjänster.

Faktum är att 2022 uppgav 29 % av amerikanerna att de inte skulle lita på ett mobilt VPN som tillhandahålls av Google. Å andra sidan uppgav 45 % att de sannolikt eller mycket sannolikt skulle lita på det (Security, 2022).

VPN-sårbarheter

Sedan 2021 har mer än 300 sårbarheter i VPN avslöjats, med 119+ sårbarheter avslöjade under 2023.

Det är känt att minst 16 sårbarheter har utnyttjats, och VPN-sårbarheterna beräknades öka med 44 % i slutet av 2023 jämfört med de två föregående åren (CISA 2023).

Statistik över cyberbrott och relevansen av VPN

Den kraftiga ökningen av cyberbrottslighet understryker det akuta behovet av VPN-användning för att förbättra säkerheten på nätet.

VPN fungerar som digitala väktare och hjälper till att blockera obehörig åtkomst och skydda användardata från vanliga hot som bedrägeri och identitetsstöld.

Detta avsnitt utforskar de oroande siffrorna kring cyberbrottslighet, hur VPN spelar en avgörande roll för att öka cybersäkerheten och den pågående kampen mellan cyberbrottslingar och VPN-cybersäkerhet.

Under 2022 registrerade Consumer Sentinel Network över 5,1 miljoner rapporter som omfattade bedrägeri (46 % av alla rapporter), identitetsstöld (22 %) och annat (33 %).

Detta belyser en angelägen fråga om säkerhet på nätet – med bedrägerier och identitetsstölder som är så vanligt förekommande blir behovet av VPN:er uppenbart. VPN är avgörande för att förhindra obehörig åtkomst och säkra användardata, och kan därmed potentiellt minska de 8,8 miljarder dollar som förloras på grund av bedrägerier 2022 (FTC, 2022).

Under samma år mottog FBI:s Internet Crime Complaint Center över 800 000 anmälningar om förluster på sammanlagt 10,3 miljarder dollar.

De vanligaste typerna av rapporterade brott var nätfiske (300 497 klagomål), följt av personuppgiftsincidenter (58 859) och identitetsstöld (51 629). De två sistnämnda brotten kan förhindras genom att använda ett VPN (FBI, 2022).

Åldersgrupperna med flest antal rapporter om cyberbrott var personer i åldern 30-39 år (94 506 klagomål), följt av personer i åldern 60+ (88 262). Trots en skillnad på 6 244 anmälningar var de totala förlusterna för dem över 60 år mer än dubbelt så stora (3,1 miljarder USD för 60+, 1,3 miljarder USD för 30-39-åringar) (FBI, 2022).

De fem främsta delstaterna när det gäller antalet offer för cyberbrott under 2022 var:

 • Kalifornien – 80 766 offer
 • Florida – 42 792
 • Texas – 38.661
 • New York – 25 112
 • Illinois – 14 786

När det gäller de fem delstaterna med flest förlorade offer var det följande:

 • Kalifornien – över 2 miljarder USD
 • Florida – 844,9 miljoner USD
 • New York – 777,0 miljoner USD
 • Texas – 763,1 miljoner USD
 • Georgia – 322,6 miljoner USD
 • (FBI, 2022)

Under 2023 uppgav över hälften av de tillfrågade (55 %) att deras organisation inte utsatts för en VPN-attack (en attack som utnyttjar säkerhetsproblem i VPN-servrar) under det senaste året (juni 2022 – juni 2023). Men 45 % uppgav att det hänt minst en gång.

Av dessa 45 %:

 • 16 % uppgav att det hänt 2-3 gånger under det senaste året
 • 13 % sade en gång
 • 12 % mer än 5 gånger
 • 4 % har sagt 4-5 gånger

(Zscaler, 2023)

Prissättning av VPN

Bland VPN-användarna 2022 använde de flesta (47 %) en gratis VPN. Ungefär en femtedel (18 %) betalade 5-10 USD per månad och 14 % betalade mindre än 5 USD per månad. Endast 7 % betalade mer än 10 dollar i månaden (Security, 2022).

Bland de bästa VPN-tjänsteleverantörerna, från och med oktober 2023, var dessa de billigaste 10 leverantörerna:

 1. AtlasVPN: Gratis
 2. PrivadoVPN: Gratis
 3. ProtonVPN: Gratis
 4. IvacyVPN: 1 USD/månad
 5. PrivateVPN: 2 USD/månad
 6. Private Internet Access: 2,03 USD/månad
 7. CyberGhost VPN: 2,19 USD/månad
 8. PureVPN: 2,29 USD/månad
 9. Surfshark: 2,30 USD/månad
 10. TotalAV: 3,25 USD/månad

(Techopedia, 2023)

Vem betalar för VPN?

Majoriteten av VPN-användarna prenumererar på betalda VPN-tjänster (64 %), medan 30 % av användarna väljer gratis VPN-alternativ.

När det gäller betalningar:

 • 26 % av användarna betalar själva för VPN-abonnemang
 • 13 % får VPN-kostnaderna täckta av sin organisation
 • 25 % drar nytta av en blandning av individuella och organisationsbidrag

VPN-användning 2020 och sedan dess

Covid-19-pandemin och övergången till att arbeta hemifrån ledde till en stor ökning av VPN-användningen. Det ökade också under 2020 års händelser på grund av rädslan för censur på nätet och order om att stanna hemma.

Enorma toppar i VPN-användningen registrerades mellan den 8 och 22 mars 2020, då VPN-användningen i USA ökade med 124 % under bara de två veckorna.

Andra länder noterade också massiva ökningar under samma period. Bland dessa fanns:

 • Italien: +160 %
 • Spanien: +58 %
 • Ryssland: +57 %
 • Tyskland: +40 %
 • Iran: +49 %
 • Frankrike +44 %
 • Schweiz: +12 %
 • Storbritannien: +18 %

(Atlas VPN, 2020)

NordVPN:s statistik visar också att VPN-användningen ökade under vissa händelser 2020. Till exempel när den tidigare presidenten Trump pratade om att förbjuda TikTok ökade intresset för VPN med 74 %. Det ökade också med 78 % när OS försenades och med 55 % när Trumps reseplan drogs tillbaka.

I Ryssland var efterfrågan på VPN-tjänster som högst med 2 692 % i mars 2023, jämfört med februari 2023, då regeringen förbjöd Instagram som en hämnd mot Metas innehållspolicy.

Slutsatsen om VPN-statistik och trender

Det växande intresset för VPN, som återspeglas i statistiken ovan, visar hur viktig denna teknik har blivit i vår digitala värld. Användningen av VPN ökade kraftigt, särskilt när människor började arbeta hemifrån under coronapandemin, och erbjuder en digital sköld mot cyberhot.

Det är dock inte en perfekt lösning. VPN:s säkerhet har ifrågasatts, särskilt med tanke på förekomsten av VPN-attacker som hotar både privatpersoners och företags cybersäkerhet.

Diskussionen om att göra VPN-tjänster säkrare pågår ständigt eftersom användare och företag vill ha starkare skydd på nätet.

Historien om VPN-användningen, med dess upp- och nedgångar, visar på balansen mellan tekniska framsteg och cybersäkerhet. När vi alla går igenom den knepiga digitala terrängen står VPN som ett avgörande skydd mot onlinehot och fortsätter att vara mycket viktigt för säkra onlineupplevelser.

Vanliga frågor om VPN statistik

Varför använder människor VPN?

Döljer, ökar eller minskar en VPN dataanvändningen?

Finns det några nackdelar med att använda en VPN?

Hur kan en VPN hjälpa till att skydda mot cyberbrottslighet?

Referenser

 1. 2022 Thales Access Management Index (Thales)
 2. 2023 VPN Risk Report (ZScaler)
 3. 2024 VPN Trends, Statistics, and Consumer Opinions (Security.org)
 4. 2024 VPN Usage Statistics (Security.org)
 5. Actions toward improvement of online data privacy among adults in the United States as of May 2023 (Statista)
 6. Americans And Privacy: New Study Finds U.S. Consumers Overwhelmingly Concerned About the Lack Of Control Over Their Personal Information (AU10TIX)
 7. Comprehension of data privacy and cybersecurity topics among adults in the United States as of May 2023 (Statista)
 8. Concerns of consumers in the United States on government and companies tracking their data as of April 2023 (Statista)
 9. Confidence of adults in the United States regarding preparedness for cyberattacks as of May 2023 (Statista)
 10. Consumer Sentinel Network Data Book (FTC)
 11. Cost of a Data Breach Report 2023 (IBM)
 12. Data breach statistics 2021 vs. 2022 (Surfshark)
 13. FBI Internet Crime Report 2022 (FBI)
 14. Global VPN Adoption Index (Atlas VPN)
 15. Have you witnessed an increase in exploits targeting your business’ VPN since your employees have been working remotely? (Statista)
 16. How Americans View Data Privacy (Pew Research Center)
 17. Internet Censorship 2024: A Global Map of Internet Restrictions (Comparitech)
 18. Internet Shutdown Tracker (Surfshark)
 19. ITRC 2022 Data Breach Report (ITRC)
 20. Leading technologies’ share in the virtual private networks (VPN) software market worldwide in 2023 (Statista)
 21. Lockdowns and panic leads to a 124% surge in VPN usage in the US (Atlas VPN)
 22. Network security equipment spending worldwide from 2017 to 2024 (Statista)
 23. Size of cyber security market worldwide from 2021 to 2030 (Statista)
 24. Size of the virtual private network (VPN) market worldwide from in 2022 versus 2032 (Statista)
 25. Share of internet users worldwide who would like to do more to protect their digital privacy as of January 2023, by country (Statista)
 26. Virtual Private Network (VPN) awareness in the United States from 2020 to 2022 (Statista)
 27. Virtual Private Networks Software Market Share (Datanyze)
 28. Virtual Private Network (VPN) – Global Strategic Business Report (Research and Markets)
 29. Virtual private network (VPN) usage in the United States from 2019 to 2022, by location (Statista)
 30. VPN Demand Surges Around the World (Top10VPN)
 31. VPN restrictions around the world (Surfshark)
 32. VPNs – Statistics & Facts (Statista)
 33. VPN Usage Survey 2023 (NordVPN)
 34. Which of the following new access technologies are you planning to deploy due to the impact of the pandemic and remote work? (Statista)
Maria Webb

Maria Webb är en skicklig innehållsspecialist med 5+ års erfarenhet av journalistik och är för närvarande teknikjournalist för Business2Community och Techopedia, specialiserad på datadrivna artiklar. Hon har ett särskilt intresse för AI och posthumanism. Marias journalistiska resa inkluderar 2 år som statistikjournalist på Eurostat, där hon skapade övertygande datacentrerade nyhetsartiklar, och 3 år på Newsbook.com.mt som täckte lokala och internationella nyheter.