Threat Intelligence

Why Trust Techopedia

What Does Threat Intelligence Mean?

Threat intelligence is the analysis of internal and external threats to an organization in a systematic way. The treats that threat intelligence attempts to defend against include zero-day threats, exploits and advanced persistent threats (APTs). Threat intelligence involves in-depth analysis of both internal and external threats.

Advertisements

Threat intelligence is also known as cyber threat intelligence (CTI).

Techopedia Explains Threat Intelligence

Threat intelligence is the in-depth analysis of potential computer and network security threats to an organization. As with military intelligence, the goal is to get as much information as possible about threats so that a company can take proper action against them. The term implies anticipating and defending against attacks rather than just reacting with incident management techniques.

Threat intelligence can examine threats facing one organization or it can cast an even wider net, involving the cooperation of other firms. The Retail Cyber Intelligence Sharing Center (R-CISC) is one group that involves security professionals at different companies coming together to share information on threats. As attacks become more sophisticated, professionals working to minimize threats must collaborate with each other.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…