Whitelist

Why Trust Techopedia

What Does Whitelist Mean?

A whitelist is a list of entities approved for authorized access or privileged membership to enter a specific area in the computing world. These entities could include electronic groups or organizations, privileged websites or even email addresses.

Advertisements

Whitelist may also refer to an actionable promotion or recognition of an organization, group or individual.

This term may also be known as an approved list.

Techopedia Explains Whitelist

Sometimes Internet service providers employ whitelists to protect their customers. There are various types of whitelists, including commercial, noncommercial, local area network (LAN), program and application whitelists. Rather than blacklisting harmful websites, whitelisting is considered to be a proactive measure. Whitelisting is used to allow access to pertinent and safe websites, which may be considered an alternative to the use of anti-malware software.

Regarding emails, a whitelist includes email addresses that are considered acceptable and are therefore not filtered out. Likewise, application whitelists are considered a protective measure to allow only safe applications that do not compromise computer functions or security. Organizational whitelists are used to make sure that institutions such as public schools protect their students against harmful websites. These organizations may allow, or whitelist, only those sites that promote organizational goals, such as those that assist students with classroom assignments.

Commercial whitelists are used to ensure that advertisers are successfully delivering content to their preferred customers. Noncommercial whitelists may also be generated by nonprofit organizations.

Blacklist is the opposite of whitelist, and refers to a list of entities that is denied, ostracized or unrecognized for access to the computing world.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…