Silicon

Why Trust Techopedia

What Does Silicon Mean?

Silicon is one of the fundamental chemical elements included in the periodic table of elements. It is designated by the symbol “Si” and has an atomic number of 14. Silicon is used in the manufacture of microprocessors and solid state storage.

Advertisements

Techopedia Explains Silicon

Silicon is used as a semiconductor in solid-state electronics, particularly microprocessors. Innovations in solid-state technology have allowed manufacturers to quickly increase the capacity of microprocessors over the last few decades.

The fundamental operation of silicon in IT devices is related to the development of certain kinds of charges that are moved using reactive chemical processes widely known as doping. Doping silicon with various chemical elements will result in different kinds of digital activity that can help accommodate the work of microprocessors or memory devices.

The wafer used in the fabrication of integrated circuits is made of silicon crystals. Although still in its infancy, development of new chips such as DNA chips made of genetic materials instead of silicon is being actively pursued.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…