Abstract Data Type

Why Trust Techopedia

What Does Abstract Data Type Mean?

In computer science, an abstract data type is a theoretical data type that is largely defined by the operations and work on it and the limitations that apply. Professionals describe an abstract data type as a “mathematical model” for groups of data types, or as a “value with associated operations” that is independent of a particular implementation.

Advertisements

Techopedia Explains Abstract Data Type

When talking about abstract data types, it is helpful to have a knowledge of more concrete data types that are defined more clearly. By contrast, abstract data types are supposed to be broader definitions. For example, an exploration of abstract data types in Java often includes the “List” data type, which can be open to various implementations. IT experts might also use the idea of a “real life” example where a more abstract identifier like “car” represents the abstract data type, and a narrower, more precise identifier like “Nissan Altima” represents a defined or concrete data type.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…