Semiconductor

Why Trust Techopedia

What Does Semiconductor Mean?

A semiconductor is a physical substance that is designed to manage and control the flow of current in electronic devices and equipment. It neither allows a freely flowing electric current nor repels it completely.

Advertisements

A semiconductor is in between a conductor and insulator and commonly used in the development of electronic chips, computing components and devices. It is generally created using silicon, germanium or other pure elements.

Techopedia Explains Semiconductor

A semiconductor is created after doping or adding impurities to the element. The conductance or inductance of the element depends on the type and intensity of the added impurities.

There are two basic types of semiconductors, as follows:

  • N-type semiconductor: Used when its conductance is higher or there is a large amount of free electrons
  • P-type semiconductor: Used when its inductance is higher and there are less free electrons

Common devices and components built by using a semiconductor include computer memory, integrated circuits, diodes and transistors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…