Windows RT

Why Trust Techopedia

What Does Windows RT Mean?

Windows RT is the official name for the Windows 8 OS version that runs on low-powered ARM processors. ARM processors are increasingly popular because they power many tablets and phones, as well as embedded and portable devices that rely on battery life.

Advertisements

When it was still in development, Windows RT was referred to as Windows on ARM.

Techopedia Explains Windows RT

The "RT" stands for "runtime", for the Windows Runtime Library, the programming model for applications in the Metro design language. This is an intermediate level software library that allows developers to write an application once and be able to compile it in different ways, so that it runs on both Intel-type and ARM processors. This allows software programs and applications that are built using the WinRT APIs to be distributed for use on the 32-bit and 64-bit x86 Intel-based devices, like your office PC, as well as ARM devices like Windows Phone.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…