Root

Why Trust Techopedia

What Does Root Mean?

A root is defined in the computer world as the top-level directory of a file system. Top-level directory means that all the other directories – including subdirectories and the files they contain – are included. The root directory is designated by a forward slash ("/") or backward slash ("") depending on the system in question.

Advertisements

Techopedia Explains Root

The term "root" was adapted from a tree root because this data structure looks like an upside-down tree. The folders in the tree structure are the branches and the files themselves represent leaves. Because it is an upside down tree structure, the root is shown at the top of the system directories with all the others spanning down and outward from it.

In a Windows-based system, "C:" depicts the root directory of the C drive. However, on Macintosh and Unix based systems, a simple forward slash depicts the root directory. Root directories are not limited to operating systems; they are also used in URL addressing, which shows the domain name as the top level or root. This is followed by a forward slash to denote different pages or directories.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…