Cache

Why Trust Techopedia

What Does Cache Mean?

A cache, in computing, is a data storing technique that provides the ability to access data or files at a higher speed.

Advertisements

Caches are implemented both in hardware and software. Caching serves as an intermediary component between the primary storage appliance and the recipient hardware or software device to reduce the latency in data access.

Techopedia Explains Cache

A cache works in both hardware and software to provide similar functionality. In its physical or hardware form, it is a small form factor of internal memory that stores instances of the most frequently executed programs in the main memory to enable faster access when they are requested by the CPU.

A very common example of caching is in a Web browser, where a website’s HTML, images, CSS, Javascript, etc is cached locally so that a page will load faster after its first hit.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…