Distributed Network

Why Trust Techopedia

What Does Distributed Network Mean?

A distributed network is a type of computer network that is spread over different networks. This provides a single data communication network, which can be managed jointly or separately by each network. Besides shared communication within the network, a distributed network often also distributes processing.

Advertisements

Techopedia Explains Distributed Network

Distributed networks are part of distributed computing architecture, in which enterprise IT infrastructure resources are divided over a number of networks, processors and intermediary devices. A distributed network is powered by network management software, which manages and monitors data routing, combining and allocating network bandwidth, access control and other core networking processes.

Distributed networks and processing work together to deliver specialized applications to different remote users. This means that an application may be hosted and executed from a single machine but accessed by many others. A client/server computing architecture is an example of a distributed network where the server is the producer of a resource and many interconnected remote users are the consumers who access the application from different networks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…