Scalability

Why Trust Techopedia

What Does Scalability Mean?

Scalability is an attribute that describes the ability of a process, network, software or organization to grow and manage increased demand. A system, business or software that is described as scalable has an advantage because it is more adaptable to the changing needs or demands of its users or clients.

Advertisements

Scalability is often a sign of stability and competitiveness, as it means the network, system, software or organization is ready to handle the influx of demand, increased productivity, trends, changing needs and even presence or introduction of new competitors.

Techopedia Explains Scalability

To further understand scalability, here are two examples. First, a basic anti-virus program can become premium and be used by enterprises through downloading certain add-ons or paying for subscription. Because more resources may be added to it, it is considered scalable. On the other hand, more computers and servers can be added to a network in order to increase throughput or intensify security. This makes the network scalable.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…