Programming

Why Trust Techopedia

What Does Programming Mean?

Programming is the implementation of logic to facilitate specified computing operations and functionality. It occurs in one or more languages, which differ by application, domain and programming model.

Advertisements

Techopedia Explains Programming

Programming language semantics and syntax are used when constructing an application. Thus, programming requires knowledge of application domains, algorithms and programming language expertise.

Programming language logic differs by developer. From a high level, good code can be evaluated with factors such as:

  • Robustness: Focuses on program continuation capability, regardless of errors or incorrect data
  • Reliability: Focuses on correct design and algorithm implementation
  • Efficiency: Focuses on memory, hardware or other properties used to optimize programs
  • Readability: Proper documentation and indentation availability, which provides insight to other program developers or designers
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…