Data Management

Why Trust Techopedia

What Does Data Management Mean?

Data management refers to an organization’s management of information and data for secure and structured access and storage.

Advertisements

Data management tasks include the creation of data governance policies, analysis and architecture; database management system (DMS) integration; data security and data source identification, segregation and storage.

Techopedia Explains Data Management

Data management encompasses a variety of different techniques that facilitate and ensure data control and flow from creation to processing, utilization and deletion. Data management is implemented through a cohesive infrastructure of technological resources and a governing framework that define the administrative processes used throughout the life cycle of data.

It is a huge area, and this really is just an over-arching term for an entire segment of IT.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…