Google Play

Why Trust Techopedia

What Does Google Play Mean?

Google Play is a Web service portal created by Google and launched in March 2012. Originally, introduced in 2008 as the Android Market, Google Play consolidates the search giant’s app market and movie, video, music and e-book offerings, allowing users to download, play and use games, apps, music, movies and books from a central location.

Advertisements

Techopedia Explains Google Play

Google Play’s services are similar to Apple’s iTunes and iCloud. It can be thought of as Google’s answer to rival Apple’s rising dominance in the personal cloud service market.

Characteristics include:

  • Because it’s cloud based, users may access and use apps through a single portal.
  • It’s social media friendly. Users may use Google Plus (Google+) to share content, including movies, music, books, mobile games and apps.
  • Recommends interesting apps or content based on favorite movies or music genres, authors or addictive apps.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…