Unicode

Why Trust Techopedia

What Does Unicode Mean?

Unicode is a modern standard for text representation that defines each of the letters and symbols commonly used in today’s digital and print media. Unicode has become the top standard for identifying characters in text in nearly any language.

Advertisements

Techopedia Explains Unicode

Developed in the 1980s, Unicode represented a step toward a more global strategy for text representation than the previously used American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Different versions of Unicode have allowed for the representation of diverse languages, including Hebrew and Arabic, which are read differently than texts that use Western alphabets, and languages like Chinese, where more complex glyphs are used in place of individual letters representing a single phonetic sound.

Unicode is allowing for easier standardization of print or digital media conventions, whether for the printed page, or for devices such as smartphones. Unicode is maintained by the Unicode Consortium, a nonprofit that exists to advance the Unicode standard in order to make it easier to deal with cross-platform changes or other new representations of text across new media and technologies.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…